Förlängd tid att svara på vårdnadshavarenkäten

Rektorgruppen har tillsammans med förvaltningen fattat beslut om att förlänga svarstiden för Vårdnadhavarenkäten för att få en bättre svarsfrekvens.

Enkäten kommer att hållas öppen t.o.m 12 maj 2024. Det gäller alltså även om det står ett annat datum på pappret med inloggningsuppgifterna! Ni som inte har gjort enkäten, logga in och svara!

Lämna en kommentar