Schema

Här är våra scheman för vårterminen 2021!

Obs: Denna termin är det grupp 1 som börjar med idrott på måndagar och fredagar!

Schema för 1A (Gunillas ettor):

Schemat för 1B (Åsas ettor):