Förväntansdokument

Förväntansdokument

Ni kan förvänta er av oss vuxna i skolan:

-att vi arbetar för att alla barn ska trivas och känna sig trygga i skolan.

-att vi inte accepterar någon form av kränkande behandling eller mobbning.

-att vi alltid är förberedda och har ett syfte med vår undervisning.

-att vi alltid gör vårt bästa för att ert barn ska nå målen i skolan.

-att vi ger regelbunden information och har en öppen dialog om vad som händer i skolan.

-att vi arbetar med grundläggande värdegrundsarbete.

-att vi ser till att skolans regler och konsekvenser på regelbrott följs.

 

Vi förväntar oss av dig som elev:

-att du kommer i tid och med rätt utrustning.

-att du lämnar meddelanden mellan skolan och hemmet.

-att du gör dina läxor.

-att du är trevlig och visar respekt mot alla barn och vuxna på skolan.

-att du följer skolans regler

-att du är rädd om våra gemensamma saker på skolan.

-att du alltid försöker göra ditt bästa.

 

Vi förväntar oss av dig som förälder:

-att du tar huvudansvar för ditt barns uppfostran och ditt barns beteende.

-att du ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och kommer i tid till skolan.

-att ditt barn har med rätt utrustning till skolan.

-att du håller kontakt med skolans personal och har en öppen dialog med oss.

-att du tar del av veckobrev och övrig information på bloggen och skickar tillbaka svarslappar.

-att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.

-att du meddelar skolan varje dag när ditt barn hemma för sjukdom.

-att du pratar gott om skolan hemma.

 

Med rätt utrustning menar vi:

-Väska

-Idrottskläder och handduk

-Cykel med hjälm

-”Kläder efter väder”