Vår Öppethus-film

Ikväll är det Öppet hus på Stocksätterskolan kl. 17:30 – 19:00. Vi hoppas att du kommer! Den här filmen kommer att spelas upp ikväll i 3B:s klassrum. Hör våra elever berätta om FN, Barnkonventionen samt läsa dikter:

Lämna en kommentar