Information från skolsköterskan Carin

 

Hälsobesök för ert barn i förskoleklass:

På grund av rådande pandemi och folkhälsomyndighetens råd att begränsa antalet personliga kontakter har elevhälsans medicinska insats i år beslutat att, i de fall där det är möjligt, genomföra hälsobesöket för barn i förskoleklass utan att ni som vårdnadshavare närvarar.

Vid hälsobesöket kommer skolsköterskan att kontrollera längd, vikt, hörsel och syn samt genomföra ett kortare samtal kring barnets hälsa. Vi skickar med en skriftlig information hem till er efter besöket.

Eftersom ni inte kommer att närvara vid hälsobesöket och Er kunskap kring ert barns hälsa är av största vikt vill vi ändå gärna komma i kontakt med er för att samtala om ert barns hälsa och utveckling. Vi vill därför gärna ringa upp er för ett samtal om ert barn.

Vid samtalet kommer vi gemensamt samtala kring era svar från hälsoenkäterna och om något särskilt kommit upp via BVC-Journalen. Det kanske också finns något som ni själva önskar ta upp. Var vänlig och hör av er om tiden inte passar så bokar vi en ny tid.

Inför att vi kontaktar er ber vi er fylla i enkäterna ”Hälsofrågor för barn i förskoleklass” samt ”Hälsofrågor till dig som går i förskoleklass” tillsammans med ert barn. Dessa finns digitalt här nedan:

https://journal.prorenata.se/surveys/open/demo-hallsber/halsofragor-till-dig-som-gar-i-forskolek/

https://journal.prorenata.se/surveys/open/demo-hallsber/halsofragor-till-vardnadshavare-for-elev-1/

 

Om ni funderar över något är Ni välkomna att höra av er till mig!

Med vänlig hälsning

Skolsköterska

Carin Ahl

 

Tel: 0582-68 54 09

Mail: carin.ahl@edu.hallsberg.se

Lämna en kommentar