Nästa vecka Rockar vi Sockor

FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om syndromet.

I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika strumpor 21 mars deltar du i firandet av dagen och visar att du står upp för alla människors lika värde och rättigheter. Givetvis Rockar vi på Stocksätterskolan för att visa att visa att olika är roligt! Sätt på dig olika strumpor på torsdag och rocka med oss!

Lämna en kommentar