Järnvägen cup

Eftersom Stocksätterskolan i helgen kommer att inhysa en hel del handbollsspelare, måste vi plocka ur både klassrum och kapprum. Vi tar hand om tygpåsarna med extrakläder i, men resten på hyllorna måste tas med hem senast på onsdag!

Lämna en kommentar