Vi påminner om enkäten!

Glöm inte att svara på enkäten från Skolinspektionen!

 

Så här besvarar du enkäten:

  1. Gå in på https://skolinspektionen.se/skolenkaten
  2. Välj att besvara enkäten “Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.
  3. Ange koden:  3JWrwD

 

Enkäten måste besvaras senast den 24 februari 2023.

Den går också att besvara på följande språk:

(Arabiska) https://skolinspektionen.se/skolenkatenarabiska

(Engelska) https://skolinspektionen.se/skolenkatenengelska

(Ukrainska) https://skolinspektionen.se/ukrainska

Lämna en kommentar