Vi lånar böcker!

På onsdag den här veckan ska båda ettorna gå till Hallsbergs bibliotek för att låna sommarböcker. Man får låna minst 3 böcker som man tar med hem och eftersom sommarlån är längre så kan man ha böckerna hemma ända tills skolan börjar. Vi kommer också att få information om bibliotekets läsaktivitet som heter Läsugglan. Man får ta med sig en frukt, smörgås eller liknande den här dagen om man vill.

Vi önskar verkligen att eleverna läser hemma under det långa sommarlovet. Det märks ofta att elever tappar läsfart och förmåga under dessa månader. I årskurs 2 är kravnivån högre och texterna längre och svårare. Vi hoppas därför att ni stöttar läsningen hemma så att vi kan fortsätta utvecklingen i augusti.

Lämna en kommentar