Viktig info! Test av Hesa Fredrik måndag 7/3

VMA (Hesa Fredrik) må 7/3 kl 15:00. MSB har utifrån rådande läge uppmanat media att sprida att
måndagens signal är ett test och att det inte finns någon anledning till oro. Det kommer att finnas mer information på Hallsbergs kommun hemsida.

Lämna en kommentar