Tiogrupperingar

Vårt talsystem är ett positionssystem med basen 10. Med bara tio olika siffror går det att uttrycka både hur stora och hur små tal som helst. Detta tänker, räknar och resonerar vi kring. Just nu jobbar vi med tiogrupperingar i matematiken. Här kan ni se lite från det arbetet:

Lämna en kommentar