Utvärderingar

Här kommer de sista utvärderingarna för denna termin:

Leo har lärt sig matematik från ma-häftet han har jobbat med den här veckan.

 

Molly känner att hon har blivit bättre på att måla den här veckan.

 

Natalie har tränat på att klippa hjärtan.

Lämna en kommentar