Tieto kommer att byta namn

Om du inte kommer in i Tiedo edu längre kan det bero på att appen behöver uppdateras och namnet kommer att ändras till Edlevo. Uppdateringen kommer att göras under vecka 50 så det kanske inte går att ladda ner den nya versionen än.

Lämna en kommentar