Uppdaterade rekommendationer om testning och förhållningsregler  

Brev till rektorer, elever och vårdnadshavare till barn i förskola och skola 

Covid-19: Uppdaterade rekommendationer om testning och förhållningsregler  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför vill vi uppmärksamma dig på vad som gäller just nu.  

Utöver fortsatt vaccination som ger bra skydd mot svår sjukdom och minskar risken för smittspridning rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten bredare provtagning och utökad smittspårning. Folkhälsomyndigheten har också förtydligat hur länge personer med symtom bör stanna hemma från skola, förskola och andra aktiviteter.  

Alla, barn som vuxna, rekommenderas precis som tidigare att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan exempelvis vara halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Det gäller oavsett vaccinationsstatus och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. 

Elever från förskoleklass och äldre – det här gäller för er 

 • Testning
  Elever från förskoleklass och uppåt rekommenderas att ta prov vid symtom på luftvägsinfektion. Det gäller även om du är vaccinerad. 
   
 • Stanna hemma 
  Om provsvaret är negativt kan du gå tillbaka till skolan och fritidsaktiviteter när du blivit frisk och varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit friskOm provsvaret är positivt ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna som gäller för smittade av covid-19. 

Barn i förskolan och yngre – det här gäller för er 

 • Testning
  Barn i förskoleålder behöver i normalfallet inte ta prov för covid-19.  
 • Stanna hemma
  Barn ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Barnet kan komma tillbaka till förskolan eller annan aktivitet när hen varit feberfri minst ett dygn och är frisk igen. Det innebär att barnet äter, orkar leka och delta i aktiviteter som vanligt. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän barnet blivit friskt.  

  

Elever och barn som haft covid-19 senaste halvåret – det här gäller för er 

 • Testning
  Vid bekräftad covid-19 senaste halvåret behövs ingen provtagning vid nytillkomna symtom.
   
 • Stanna hemma
  Du ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion och kan återgå till skola och annan aktivitet när du blivit frisk och varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk. 

 

Förhållningsregler till dig som bor med en person som har covid-19
Från den 25 november införs regler som innebär att alla som delar hushåll med någon som testats positivt för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig. Det gäller oavsett om man som hushållskontakt har symtom eller ej och oavsett vaccinationsstatus. Tidigare har vaccinerade hushållskontakter undantagits från förhållningsregler. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma. 
 

Smittspårning och rekommendationer vid fall av covid-19 i skolmiljö
När en person testas positivt för covid-19 genomförs smittspårning via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet. Rektor eller lärare informeras om det aktuella fallet via eleven, vårdnadshavare eller smittspårare.  

Som del i smittspårning görs en kartläggning av vilka som kan ha utsatts för smitta, och dessa ska då förmedlas information om aktuell smitta och vad som gäller kring testning. I vissa situationer kan hela klassen behöva testas. 

Mer information
Mer information om de nya rekommendationerna, om vem som rekommenderas testning och inte hittar du på 1177.se  

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen. 

Vänliga hälsningar 

Gunlög Rasmussen
Smittskyddsläkare
Region Örebro län 

Lämna en kommentar