Information från Smittskyddsenheten Region Örebro län

Till skolor i Örebro län 

Tillsammans minskar vi smittspridningen under sportlovet 

Årets sportlovsvecka väntar. Under det här året när det pågår en pandemi kan inte lovveckan vara precis som vanligt. Det vill vi ha er hjälp med att påminna om.  

Sprid gärna det bifogade brevet till elever och vårdnadshavare på skolan. Om möjligt, ha gärna en kort diskussion med eleverna om vad pandemin kan innebära för dem under lovet. 

Region Örebro län kommer utöver det här utskicket att ha information inför sportlovet i våra olika kommunikationskanaler och i lokalmedia.  

På regionens webbplats 1177.se finns mer information om coronaviruset. Där finns även information på andra språk. På sidan 1177.se/Orebrolan/barncorona finns information särskilt framtagen för yngre barn.  

Tack!  

Vänliga hälsningar, 

smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen 

Smittskyddsenheten Region Örebro län 

Lämna en kommentar