Påminnelse!

Som vi i förra veckans veckobrev berättade så finns det konstaterat fall av covid-19 i förskoleklassen, en elev dock utan symptom. Det finns också vuxna på skolan som har konstaterad smitta. Här kommer lite mer information från Örebro Län-smittskyddsenheten:

 

Varför får jag denna information? 

I anslutning till klassen på skolan har det konstaterats fall med covid‐19. 

Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och ta prov skyndsamt om du får symtom. 

Vad ska jag göra nu? 

 Så länge du är symtomfri kan du fortsätta att vara i skolan/på arbetet och följa de allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd. 

 Om du får symtomäven lindriga, ska du gå direkt hem och undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid‐19. 

Hur gör jag för att provta mig? 

Du kan beställa prov via e‐tjänsten 1177.se. Läs mer om hur du beställer och bokar tid för PCR‐test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov. 

Vad gäller om jag redan har haft covid‐19? 

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion (bekräftat med antingen PCR‐prov eller antikroppstest) gäller inte dessa instruktioner, men om du får symtom ska du vara hemma tills du blir frisk. 

Fakta om covid‐19 

När skulle jag kunna bli sjuk? 

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 5 dagar. 

Vilka symtom är vanliga vid covid‐19? 

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård. 

Hur smittar coronavirus? 

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna. 

Allmänt förebyggande åtgärder 

 Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten 

 Håll avstånd till andra 

 Hosta och nys i armvecket 

Lämna en kommentar