Om oss

På vår bloggsida kan du följa årskurs 2 på Eken. Det är vi, eleverna samt klassens pedagoger Åsa och Gunilla, som kommer att bygga denna sida. Tillsammans med eleverna kommer vi att skriva de texter som du kan läsa här, ta de kort som du kan titta på och göra de filmer som du kan se på. Följ oss i  i vårt lärande via vår klassblogg. Skriv gärna kommentarer så att vi även lär känna er, våra läsare. Det skulle vara roligt!

Denna sida dokumenterar, informerar och gör vår arbete i skolan synligt för andra. Det är synd när fina arbeten bara blir liggandes olästa i en låda, det är däremot mycket inspirerande att veta att texten finns till hands för alla som är intresserade och vill läsa.

 

Vad lär vi oss av att blogga?

Det är många mål ur Läroplanen, Lgr 11, som vi tränar oss på här på bloggen.

 

Vi övar bl a på …

att kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

att skriva texter där ord och bild samspelar.

att arbeta med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

och vi lär oss …

  • skriva, fotografera, filma, hantera Ipad och dator.
  • om internet och vad vi får och inte får.
  • om källkritik och om upphovsrätt.
  • om att världen kan läsa och se det vi visar upp.
  • om hur vi ska uppföra oss, vilket språk som är okej och vilken ton som lämpar sig.
  • att ta ansvar för det egna lärandet genom att få vara delaktiga och ha inflytande.
  • att vänta på sin tur och demokratiska processer

 

Upphovsrätt

De bilder som vi använder oss av är från elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna  bilder och filmer på barnen och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige LicensCreative Commons-licensTillsammans pratar vi om hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas. Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller de bilder, där det tydligt framkommer att de är fria att användas.  Vi använder oss i undantagsfall av bilder från Google och då väljer vi sökfiltret “Användningsrättigheter” för att hitta bilder som vi får lägga på vår blogg.