Digitala hjälpmedel

I undervisningen använder vi oss av olika digitala hjälpmedel som t ex Ipad och Smartboard. I skolan kallar vi Ipads för lärplattor eftersom vi använder dem för att nå ökad måluppfyllelse. Alla elever i årskurs 1 har tillgång till en personlig lärplatta som används under vissa delar av dagen.

För att eleverna ska använda lärplattorna på rätt sätt, har vi regler för hur man arbetar och vad man arbetar med.

 

Arbeta med lärplattor i skolan:

 

Jag ska:

  • använda lärplattan i skolan i mitt skolarbete
  • bara arbeta med den eller de appar/sidor på nätet som min lärare säger till om
  • vara försiktig med lärplattan
  • vara försiktig med hörlurarna och alltid snurra ihop sladden när jag är klar och lägga tillbaka hörlurarna på rätt ställe
  • säga till min lärare när batteriet behöver laddas (under 40%)
  • fråga min lärare om jag får en egen idé på hur jag kan ta hjälp utav lärplattan

 

Om jag inte följder reglerna:

  • får jag lärplattsförbud i en vecka